Year 2022

Podcast 2022

3

PG Tech Sweden erbjuder kundanpassade lösningar när det gäller återbruk av IT utrustning

PG Tech Sweden bidrar till en smartare resursanvändning när det gäller CO2 utsläpp.

Ta del av snacket mellan Balint och oss. Detta är del 2 av 2.

(oss är lika med Christer och Anders från Glimten i Örat!)

2

PG Tech Sweden erbjuder kundanpassade lösningar när det gäller återbruk av IT utrustning

PG Tech Sweden bidrar till en smartare resursanvändning när det gäller CO2 utsläpp.

Ta del av snacket mellan Balint och oss. Detta är del 1 av 2.

(oss är lika med Christer och Anders från Glimten i Örat!)

1

Joanna har Aspergers syndrom och Bipolär sjukdom typ 2.

Helt öppet talar hon här om vikten av att tänka på möjligheterna, inte begränsningarna.

Det kan kallas för funktionshinder men det kan lika gärna vara funktionsmöjligheter.

Det är ett samtal med Joanna om hennes resa i livet så här långt.