Year 2022

Podcast 2022

321

Joanna har Aspergers syndrom och Bipolär sjukdom typ 2.

Helt öppet talar hon här om vikten av att tänka på möjligheterna, inte begränsningarna.

Det kan kallas för funktionshinder men det kan lika gärna vara funktionsmöjligheter.

Det är ett samtal med Joanna om hennes resa i livet så här långt.