Salongen sept -17

Företagssalongen 2017-09-14

Här finns de inspelade föreläsningarna som ljudupptagning.

Utöver dessa finns fler föreläsningar inspelade men där de inblandade valt att inte bli publicerad.

Nr

Medverkande, Företag/organisation

Titel och länk till föreläsningen

12

Carin Bladh, Carin Coach (med gäster)

11

Jonny Andersson, Connect Sverige

10

Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen Värmland

9

Staffan Barrefors, Silverryggen konsult

8

Amanda Norberg, Care of Amanda

7

Marielle Hylander, Jurinorth

6

Lene Lötbrink, Previa

5

Malin Thorsén, Bright Planet

4

Ulrica Matthed, Porten Samspelet

3

Susanne M Arvidsson, Kommunikatör

2

Anna-Lena Pettersson, ALPAS

1

Louisa Fryklind, Specialresor