Bakgrund


BAKGRUND


Dyslexi och andra lässvårigheter är ett bekymmer som berör inte bara den som är drabbad utan även omgivningen som ibland kan komma att uppfatta funktionshindret som en intelligensbegränsning.


En del av lösningen är att hitta läsrytmen. Det har visats i studier att många av dyslektikerna har lätt att lära sig musik. Vi har tagit fasta på detta och skapat en metod som bygger på melodik och rytmik.


Beatreading skapades när två flickor på högstadiet hade problem med läsningen men inte ville gå på läsklinik. De fick chansen att komma till mej i musiksalen istället. Där fick de spela på en keyboard som hade funktionen ”enfingerspel” vilket gjorde att det lät som en hel orkester när de tryckte ner en tangent.


De lärde sig snabbt hur man spelar dur/moll och septimackord. Sen kunde de kompa mej när jag sjöng enkla låtar. Snart kunde de sjunga med i låtarna på så sätt ”lurades” till att läsa orden i texten, eftersom de skulle byta ackord på rätt ställe.


Då slog det mej att tjejerna faktiskt tränade sin läsning. De inte bara läste texterna, de kunde även spela ackorden samtidigt. Jag frågade dem om de ville gå till läskliniken och göra ett lästest för att sedan fortsätta spela/sjunga hos mej under terminen. Det ville de. Testen visade att de hade låg läshastighet och läsförståelse. Det här var i mitten av höstterminen.


I slutet av vårterminen testade de åter sin läshastighet och sin läsförståelse. Deras läshastighet hade förbättrats markant, men var inte den enda effekten. Deras självförtroende hade stärkts och de blev också mer accepterade i klassen bl. a eftersom de var så duktiga på att spela.