Beatreading

Beatreading

är en del av Bolagsbolaget (bb), vilket betyder att fakturor är utställda via bb.

Frågor kring fakturering bör ställas till bb i första hand.

Till Bolagsbolagets hemsida

Beatreading är:

- Ett lustfyllt sätt att träna upp läsning på.

- Ett sätt att lockas in i lästräning utan att man tänker på det.

- En aktiv träning som inte är tröttande.


Beatreading ger:

Träning i avkodning, eftersom man kan använda samma texter flera gånger, utan att det upplevs tjatigt.

Variationsmöjligheter i lästräningen genom byten av sånger, tonarter och tempon

Stöd i läsningstempot, eftersom sångerna har en puls inklusive pauser.

Samverkande aktivitet i både vänster och höger hjärnhalva.

Ökat självförtroende och positiva ”bieffekter” i andra sammanhang.


Beatreadingens metod

Beatreading är ett sätt att träna läsning där man använder sig av ”enfingerkomp” på ett keyboard.

Metoden passar lika bra för barn som vuxna. Du kan även använda olika språk, för att få variation i övningarna.

En viktig aspekt är att eleven ska välja repertoar så att han/hon tycker att det blir lustbetonat.